Strona główna

Kurs montera rusztowań

Program szkolenia obejmuje Budowanie rusztowań budowlano-montażowych (metalowych), eksploatacje rusztowań, technologie montażu i demontażu rusztowań, BHP, zajęcia praktyczne.

Aby uzyskać uprawnienia montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych należy zdać egzamin przed Komisją. Egzaminy organizowany jest w zależności od zapotrzebowania.

Po zdaniu egzaminu kursanci otrzymują książeczkę Operatora Maszyn Budowlanych. W cenie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i piśmiennicze. Zapewniamy również wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów.